Popular Posts

Nauči strani jezik za 14 dana

Stani jezici se mogu naučiti za 14 dana?Naučite strane jezike uz ove ljude.Po ovoj formuli cijeli mozak radi 5 puta efikasnije nego inače. To dovodi do povećanja kognitivne sposobnosti, sposobnosti pamćenja novih riječi i njihove asocijacije sa našim ekvivalentima. Već je 5.000 ljudi u BiH odbacilo neefikasne konvencionalne metode učenja stranih jezika i pridružilo se Aaron Stone.

 Kad čuju kako dobro govoriš engleski, teško će povjerovati da ti je za to trebalo svega 14 dana.Radi se o dvosedmičnoj formuli za učenje stranih jezika gdje se uči gradivo za koje bi vam trebalo godinu dana da idete na kurs. Bez obzira na godine, obrazovanje i talenat, za 2 sedmice ćeš vidjeti ponosne izraze na licima svojih članova porodice, prijatelja i kolega.

Ko ima potrebu naprijed i za dvije sedmice znat će strani jezik ako ništa bar će se znati sporazumiti da ne bi rukama i nogama mahao,hehe.

tags:strani jezik,formula,učenje,

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews