Popular Posts

Lijek za hepatitis B i HIV

Lijek za hepatitis B i HIV se pojavio 2015 ispitan kao pogodan za ove prenosive bolesti.Daje u državnim  bolnicama besplatno kao lijek u tabletama.Pacijenti su većinom zadovoljni osim što kod nekih ima nuspojava kao što je anemija,manjak trombocita i sl.
Ako ste ranije imali neko oboljenje jetre, uključujući hepatitis, porazgovarajte sa svojim
ljekarom. Pacijenti sa oboljenjem jetre, uključujući hronični hepatitis B ili C, koji su liječeni antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su povećanom riziku od teških i potencijalno fatalnih komplikacija jetre. Ukoliko imate infekciju hepatitisom B, Vaš ljekar će pažljivo razmotriti najbolji vid terapije za Vas. Ukoliko ste u prošlosti imali oboljenje jetre ili infekciju hroničnim hepatitisom B, Vaš ljekar će možda sprovesti analize krvi kako bi mogao da prati funkciju Vaše jetre.
Ovaj lijek ne treba davati adolescentima koji imaju probleme sa bubrezima. Prije početka liječenja, ljekar će Vam možda tražiti da obavite analize krvi da bi procijenio funkciju Vaših bubrega. Lijek Tenofovir Teva može uticati na Vaše bubrege za vrijeme liječenja. Ljekar može tražiti od Vas da uradite analize krvi i tokom liječenja kako bi pratio kako rade Vaši bubrezi. Ako ste odrasla osoba, ljekar Vam može savjetovati da rjeđe uzimate ove tablete. Nemojte smanjivati propisanu dozu, osim ako Vam to nije rekao ljekar.
Ali i pored tog lijeka vodite računa da ne zarazite druge osobe. . HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. 
Ljekari će sami vama predložiti liječenje ovim lijekom kada utvrde da je to za vas lijek tako što ćete ležati u bolnici nekoliko dana gdje će se obaviti neke analize.
Treba znati da ne mora biti da ćete dobiti ovaj lijek za vas jer ima danas i drugih lijekova za ove bolesti  ili su isti a imaju drugi naziv.

Tags;lijek za HIV,hepatitis B,C,antiretrovirusne terapije,

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews