Popular Posts

Drveni briketi,da ili neDrveni briketi:
1. Energetski briket je ogrijevni materijal nastao prešanjem usitnjenih drvenih otpadaka, bez dodavanja vezivnih sredstava. Higroskopan je pa treba izbjegavati njegov dodir s vlagom.

Usporedni pregled svojstava drvenih briketa i njima srodnih krutih gorivasvojstvausporedne veličine
drveni briketogrijevno drvosmeđi ugljen
1.oblik i mjereø 90 mm--
2.sadržaj vlageoko 10%10 - 20%12 - 60%
3.sadržaj pepela0,35%<>2 - 10%
4.sadržaj sumporaøø2%
5.sagorijevna toplina
(gornja loživa vrijednost)
17.600 kJ/kg
(4.210 kcal/kg)
--
6.ogrijevna moć
(donja loživa vrijednost)
16.500 kJ/kg
(3.947 kcal/kg)
14.700 - 16.700 kJ/kg
(3.517 - 3.995 kcal/kg)
8.400 - 20.100 kJ/kg
(2.010 - 4.809 kcal/kg)


2. Drveni briketi izrađeni od drvne BIO mase primjereni su za ogrijev, priije svega u kaminima, odvojenim pećima, saunama,...

Osobine briketa za ogrijev

 • dimenzije kutije: 290 x 270 x 390 mm (širina x dubina x visina)
 • analizirana vrijednost drvenih briketa pokazala je ogrijevnu vrijednost 4,90 kWh/kg
 • u jednoj kutiji je : 24 briketa
 • težina jedne pune kutije briketa: cca. 20 kg
 • masa briketa: cca. 830 g
 • paleta dimenzija: 1200 x 800 mm
 • na jednu se paletu može složiti: 36 kutija u tri reda (4 x 3 x 3)
 • između palete i kutija te između pojedinih redova postavljaju se kartoni
 • puna paleta obavita je sa stretch folijom
 • visina napunjene palete iznosi: 1350 mm
 • težina napunjene palete iznosi: cca. 750 kg (zajedno briketi, paleta, kutije,..)
3. briketi drvenog uglja.

4. Kvalitetni drveni briketi proizvode se od sušenih, prirodno čistih drvenih ostataka bez dodavanja veznih sredstava. Pri tome prirodni sadržaj drveta, lignin, preuzima svojstvo prirodnog vezivnog sredstva. Zahvaljujući niskom postotku vlage, kilogram briketa može proizvesti oko pet kilovat sati toplinske energije. Količina energije koju dobivamo izgaranjem 2 kg briketa ekvivalentna je jednoj litri loživog ulja. I tako dalje,a o svemu malo detaljnije na :forum koji može pomoći i ovdje.

tags:briketi,drveni i drugi briketi,ogrijevna moć,oblik i mjere briketa,

Total Pageviews