Popular Posts

Aktivator-alarm



Prednosti Aktivator RX8 uređaja:
  • automatski uključuje aparate (svjetla, Hi-Fi ...) kada se vrata i prozori otvaraju ili razbijaju
  • otkriva nisku razinu podzvučnih vibracija
  • odbija provalnike za ulazak na vaš posjed
  • štiti kuću do 5 soba
  • pokreti životinja neće aktivirati uređaj
  • jednostavan je za korištenje
  • može se koristiti kao dobrodošlica u kuću
  • posjeduje senzibilne kontrole
Activator RX8 je jedinstveni „senzor skener“ uređaj koji će zadržavati provalnike od ulaska na Vaš posjed. Aktivator RX8 radi na principu otkrivanja niske razine podzvučnih vibracija (ispod praga ljudskih sluha) sačinjen na osnovu kretanja zraka. Bilo da su vrata ili prozori otvoreni, razbijen ili naglo otvaran, Aktivator RX8 će to detektovati i automatski prebaciti signal na aparat na koji ste ga uključili. Zamislite Hi-Fi ili radio uključen tokom dana, ili da se svjetla pale u toku noći. Možete čak koristiti adapter ili više aparata odjednom.

Ovaj aparat je jako senzibilan i može se prilagođavati na način da podesite raspon koji će obuhvaćati Aktivator i na takav način mogu biti obuhvaćene veće kuće ili stanovi.

Noću, ovaj uređaj može poslužiti i kao svjetlo za dobrodošlicu kada ulazite u kuću.

Ukoliko Aktivator priključite na lampu u hodniku, svjetlo će se odmah aktivirati čim otvorite ulazna vrata.


Standardna cijena: 99,90 KM
Cijena: 49,90 KM
Ušteda: 50,00 KM

Ovaj aparat vjerovatno je potreban mnogima,i bili bi bezbjedniji barem kada spavate.ili kao ste u komšiluku na kafi,što je najčešće,sada kriminalci kradu u sami mrak,prozore otvaraju spolja kao vlasnik iznutra.Ovo nije reklama već prijedlog za bolju bezbjednost a veoma je jeftino..Sada samo treba povjerovati da će to raditi onako kako se reklamira.
Na internetu nije pronađen neki forum gdje bi bio opis o ovom uređaju.Ako neko ima iskustva neka objavi na komentarima ili nađe stranicu na kojoj nešto više piše o ovom uređaju neka ostsavi tu adresu.Hvala.

tags:akivator,uređaj alarm,čuva kuću ,Activator RX8, „senzor skener“ 

Total Pageviews