Popular Posts

Hemoroidi nestajuHemoroidi nestaju,kao?Pojavio se novi lijek koji se ne pije niti se radi o lijeku aipak lij,eči,radi se o magnetu koji rješava problem hemoropida i to zauvijek.MAGNETOPLAG je medecinsko sredstvo za blagu i produženu stimulaciju oblasti rektuma (čmara) kod poteškoća od hemoroida (šuljeva). Sastoji se od magnetostimulatora smeštenog u čvrst neagresivan materijal. Aktivni dio pomagala počinje već od samog vrha magnetoplaga a završava se graničnikom. Intenzatet magnetske indukcije pomagala iznosi 30 do 40 mT, što je u granicama koje se dozvoljavaju i preporučuju za stimulaciju humanog materijala. Upotrebljivost magnetoplaga nije vremenski ograničena, ali upotreba nije preporučljiva ako dođe do mehaničkog oštećenja.
Košta oko 50 Evra.Ima se kupiti ,znači dostupan je i kako mnogi javljaju da djeluje.

tags:hemorodi nestaju,lijek,magneti,magnetoplag,

Total Pageviews