Popular Posts

Pinhole-rupičaste naočaleRupičaste naočale su sve popularnije kod nas ,iako se u Njemačkoj već preko 100 godina koriste.Pinhole naočale poboljšavaju koordinaciju između mozga i oka i pomažu očima da se nauče fokusirati bez naočala. Dovođenjem niza rupica ispred oka smanjuje se efektivni otvor oka (od onog određenog zjenicom oka na veličinu rupice ispred oka). Tako se smanjuje veličina nejasnog kruga, što objašnjava poboljšanje vida za vrijeme nošenja rupičastih naočala. 
Ovo se rezultira u lijenosti očnog mišića,te zbog toga sa vremenom je potrebna sve veća dioptrija.Poteškoće u fokusiranju nastaju, kada se slika stvara u oku ispred rožnice (kratkovidnost) ili iza nje (dalekovidnost). Stoga od svake točke slike nastaje tzv. nejasni krug. Konvencionalne leće rade po principu dovođenja slike na rožnicu, da bi se jasno vidjelo.  Jedan od naučnika iz SAD je istakao da nošenjem rupičastih naočala nema neželjenih poslljedica i to je i najvažnije.


forum 1,forum 2,


Vaši komentari su potrebno da bi i drugi znali kakve su to rupičaste naočale i koliko su učinkovite?

Total Pageviews